Rozpoczynając swój e-biznes wiele osób tuż obok formalnych decyzji, czy też związanych z wizerunkiem firmy staje przed poważnym dylematem – jak sprzedawać w internecie, jakich kanałów sprzedaży użyć aby było to na tyle efektowne aby przynosiło firmie odpowiednie dochody.Niestety nie ma uniwersalnej metody i kanałów które są najskuteczniejsze, tak naprawdę powinniśmy przetestować jak największą ilość aby porównać wyniki sprzedaży do poświęconego czasu i środków na dany kanał sprzedaży. Niestety jesteśmy zmuszeni na nieustanne monitorowanie tego stanu, ponieważ tak jak świat się zmienia, tak i trendy panujące w internecie się zmienią, i to co było rentowne i przynosiło solidne zyski w ciągu 2 miesięcy może zacząć przynosić tylko straty.Najlepsze kanały sprzedaży w interneciePoniżej przedstawię kilka przykładowych kanałów sprzedaży, które są jak najbardziej stale, jednak ich efektywność w dużej mierze zależy od branży w jakiej dokonujemy sprzedaży w internecie.Sklep internetowyNajbardziej obowiązkowy kanał sprzedaży, moim zdaniem zawsze powinniśmy zainwestować nawet w najprostszy sklep internetowy który wraz ze wzrostem obrotów unowocześnić i rozwinąć. Wiele osób zapomina, że na dłuższą metę sklep internetowy zacznie przynosić znacznie większe dochody niż moglibyśmy się spodziewać, ponadto samo jego utrzymanie w skali roku nie jest dużym kosztem.Aukcje internetoweJeszcze kilka lat temu sprzedaż przez portale aukcyjne gwarantowała pewną sprzedaż, to dziś jest to tak naprawdę wielka niewiadoma – konkurencja na tego typu platformach jest naprawdę duża i często użytkownicy wybierają nie tylko ofertę najtańszą, ale też i odpowiednio opisaną i wyeksponowaną. Dobre opisy, wyśmienite zdjęcia ubrane w profesjonalnie zaprojektowaną szatę graficzną to często dziś konieczność. Jednak bez spróbowania tego kanału sprzedaży w internecie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest on opłacalny, czy też nie. Bez wątpienia jest to pewna inwestycja nie tylko w nasz czas, ale także i finansowa związana z wystawieniem aukcji, ewentualnym zleceniem zaprojektowania wyglądu, napisania oferty, czy też i późniejszej samej prowizji od sprzedaży – dlatego też posiadając swój sklep internetowy tak naprawdę możemy zaproponować kolejne zakupy pomijając koszty wystawienia aukcji oraz samej prowizji od sprzedażySerwisy społecznościoweObecny rozwój serwisów społecznościowych gromadzących coraz więcej użytkowników, którzy nie tylko mają łatwy dostęp do informacji, ale przede wszystkim mogą powielać, i rozpowszechniać dane informacje bardzo prosto i szybko – daje naprawdę znakomite możliwości sprzedaży. Serwisy społecznościowe to znakomity kanał sprzedaży w internecie ze względu na fakt, że wokół naszej oferty możemy gromadzić użytkowników konkretnie zainteresowanymi danym produktem i nie skupiać się na ogóle. Ciągle rosnące zainteresowanie takim rodzajem kanału sprzedaży sprawia, że inwestycja w taką sprzedaż z perspektywy czasu może być naprawdę opłacalne. Jednak jeden błąd – może równie dobrze doprowadzić do spadku sprzedaży przez złe opinie, które bardzo szybko obiegną wszystkich zainteresowanych użytkowników.Sprzedaż przez e-mailKanał sprzedaży obecnie bardzo niedoceniany, jednak w niektórych przypadkach najbardziej skuteczny. Niektórzy użytkownicy nie szukają informacji przez serwisy społecznościowe – nie doceniają lub nie lubią tej formy komunikacji. Jednak doceniają rzetelne profesjonalne przedstawienie oferty które pozwoli na szczegółowe zapoznanie się z produktem w dogodnym dla siebie czasie – taka pozostawiona wiadomość na skrzynce e-mail z której korzystamy na co dzień i jest łatwo dostępna może okazać się strzałem w dziesiątkę. Należy pamiętać, że niektórzy klienci mają konkretne potrzeby i oczekiwania a dotarcie do nich drogą przez e-mail jest czasami jedynym sposobem.Powyższe kanały sprzedaży w internecie to początek góry na którą należy wejść, trzeba śledzić obecnie panujące trendy i dostosowywać się do nich inaczej nasza firma nigdy nie osiągnie sukcesu i wielkości sprzedaży jaką mogłaby osiągnąć efektywnie korzystając i inwestując w takie kanały sprzedaży które dają największe dochody.Źródło: http://www.igroup.pl/kanaly-sprzedazy-w-internecie/
W kontekście przetwarzania danych przez kancelarie w systemach informatycznych warto wskazać kilka przykładów dobrych praktyk, których wdrożenie w kancelariach może zwiększyć bezpieczeństwo informacji.Rosnące zagrożenie atakami cybernetycznymi na kancelarie prawne, powiązane z przetwarzaniem przez nie dużej ilości informacji poufnych z wykorzystaniem systemów informatycznych, rodzi konieczność stosowania przez kancelarie środków służących zapobieganiu naruszeniu integralności, poufności oraz autentyczności takich informacji.W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami dwóch poważnych w skutkach ataków cybernetycznych. W maju szkodliwe oprogramowanie o nazwie Wannacry zostało wykorzystane do przeprowadzenia zmasowanego ataku na ponad 200 tysięcy komputerów w ponad 150 krajach w celu wyłudzenia pieniędzy za odzyskanie zaszyfrowanych danych (tzw. atak ransomware). Kilka tygodni później wirus NotPetya rozprzestrzenił się w ponad 60 krajach, doprowadziwszy w efekcie do utraty części danych przez wiele organizacji (tzw. wiper). Ataki tego typu były już przeprowadzane, jednak tym, co wyróżnia ostatnie od wcześniejszych, jest z pewnością szybkość rozprzestrzeniania się wirusa, międzynarodowy zakres jego oddziaływania, jak i skala strat finansowych i wizerunkowych firm na całym świecie.Rozmiar i skutki obu ataków przełożyły się niewątpliwie na zwiększenie świadomości wielu organizacji w zakresie rosnącego ryzyka związanego z atakami cybernetycznymi. Efekt ten widoczny jest również wśród kancelarii prawnych, na co wpływ miał przede wszystkim atak wirusa NotPetya na jedną z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych. Ofiarą padły filie tej kancelarii na całym świecie, a w celu uniemożliwienia dalszego rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania konieczne było odłączenie od sieci na dłuższy czas wszystkich telefonów oraz komputerów.Zwiększone zagrożenie dla kancelariiPowyższy atak nie był pierwszym tego rodzaju przeprowadzonym na kancelarie prawne. W rzeczywistości na całym świecie kancelarie regularnie padają ofiarą ataków cybernetycznych na podobną i dużo mniejszą skalę. W ostatnich latach liczba ataków systematycznie wzrasta. Często kancelarie nie mają nawet świadomości, że padły ich ofiarą. Przeważającą większość ataków stanowi tzw. phishing. Przestępcy wysyłają więc do kancelarii wiadomości mailowe ze złośliwym oprogramowaniem ukrytym w załącznikach lub linkach, licząc na otworzenie ich przez nieświadomych odbiorców i uzyskanie w ten sposób dostępu do poufnych informacji o dużej wartości rynkowej lub na wyłudzenie okupu za zwrócenie danych. Równie często pojawiają się fałszywe wiadomości zmierzające do wyłudzenia informacji lub podające nieprawdziwe dane do przelewu.Nie należy spodziewać się odwrócenia powyższego trendu, lecz raczej jego umacniania. Kancelarie prawne stanowią bowiem bardzo atrakcyjny cel ataków dla przestępców ze względu na charakter oraz ilość przetwarzanych przez nie danych klientów. Przestępcy mogą w szczególności dążyć do uzyskania dostępu do informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, poufnych informacji z zakresu własności intelektualnej, dokumentacji z prowadzonych transakcji M&A czy też innych informacji niejawnych. W tym kontekście ryzyko ujawnienia lub utracenia takich informacji jest szczególnie duże ze względu na odpowiedzialność wynikającą z umów o zachowaniu poufności, a także przepisów przewidujących obowiązek zachowania w tajemnicy różnego rodzaju informacji (np. tajemnica adwokacka, radcowska, bankowa czy telekomunikacyjna).Szczególne ryzyko wiąże się także z przetwarzaniem przez wiele kancelarii danych osobowych o charakterze wrażliwym, a więc podlegających wzmożonej ochronie, oraz których ujawnienie może rodzić szczególnie duże ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych. Tytułem przykładu można wskazać na informacje o skazaniach, orzeczeniach wydawanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym czy też dane zawarte w dokumentacji medycznej klienta.Zabezpieczenie przetwarzanych informacjiRosnące zagrożenie atakami cybernetycznymi na kancelarie prawne, powiązane z przetwarzaniem przez nie dużej ilości informacji poufnych z wykorzystaniem systemów informatycznych, rodzi konieczność stosowania przez kancelarie środków służących zapobieganiu naruszeniu integralności, poufności oraz autentyczności takich informacji.Niewątpliwie dla zapewnienia przejrzystości oraz rozliczalności wskazane jest wdrożenie przez kancelarie stosownych polityk, w tym polityki bezpieczeństwa, oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, składających się na system bezpieczeństwa informacji w kancelarii. Ponieważ w praktyce nie jest możliwe zagwarantowanie pełnego zabezpieczenia przed atakami informatycznymi, polityki takie powinny uwzględniać nie tylko środki prewencyjne, ale także tzw. procedury zarządzania kryzysowego, przewidujące środki podejmowane w przypadku incydentu bezpieczeństwa danych zmierzające do minimalizacji jego skutków.W kontekście przetwarzania danych przez kancelarie w systemach informatycznych warto wskazać kilka przykładów dobrych praktyk, których wdrożenie w kancelariach może zwiększyć bezpieczeństwo informacji.System informatyczny powinien zapewniać kontrolę nad dostępem do danych, w tym poprzez przydzielenie pracownikom indywidualnych kont oraz stosownie haseł dostępowych o odpowiedniej sile. System powinien być również zabezpieczony poprzez stosowanie tzw. zapór sieciowych (firewalli), programów antywirusowych, a w pewnych sytuacjach także wydzielonych sieci. W przypadku umożliwienia pracownikom logowania się do systemu z sieci zewnętrznych powinna być zapewniona komunikacja zabezpieczona poprzez tzw. wirtualną sieć prywatną (VPN). Istotne jest zapewnienie, aby dostęp do danych poufnych następował wyłącznie z urządzeń należycie zabezpieczonych oraz poprzez zaufane sieci (korzystanie w tym celu z publicznych hotspotów jest wysoce ryzykowne).Elementem bezpiecznego przetwarzania danych w kancelariach powinno być także zapewnienie szyfrowania danych przechowywanych na urządzeniach informatycznych (w tym na laptopach oraz smartfonach), a także szyfrowania korespondencji elektronicznej, w szczególności załączników z informacjami poufnymi. W przypadku umożliwiania klientom kontaktu z kancelarią poprzez stronę internetową standardem powinno być również zastosowanie bezpiecznych połączeń poprzez wykorzystanie protokołów szyfrujących SSL/TLS.W przypadku korzystania z zewnętrznych usług serwisowych, usługi poczty elektronicznej lub hostingu, z punktu widzenia ochrony danych osobowych konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która określi wymogi stawiane usługodawcy w zakresie zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych oraz może stanowić podstawę dochodzenia wobec niego roszczeń w przypadku niedochowania wymogów w tym zakresie.Kolejnym kluczowym elementem zabezpieczenia informacji w kancelarii, szczególnie ważnym w przypadku ataków typu ransomware lub wiper, jest posiadanie polityki ciągłości działania, opartej na planie regularnego wykonywania kopii zapasowych wykorzystywanych urządzeń umożliwiających przywrócenie działania systemów oraz danych po ataku. W przypadku kopii zapasowych zawierających dane klientów powinny być one dodatkowo szyfrowane i przechowywane na różnych nośnikach znajdujących się w niezależnych lokalizacjach. Niemniej istotne jest posiadanie planu systematycznego aktualizowania wykorzystywanych aplikacji oraz systemów operacyjnych. Aktualizacje te są niezbędne dla eliminowania wykrytych luk w zabezpieczeniach, które stanowią duże ryzyko dla bezpieczeństwa danych oraz bardzo często wykorzystywane są dla realizacji ataku.Statystyki pokazują, że duża część incydentów bezpieczeństwa jest spowodowana czynnikiem ludzkim. Wobec tego nawet najbardziej wyrafinowane systemy zabezpieczeń będą miały niewielką wartość, jeśli nie zostaną wsparte budowaniem wiedzy i świadomości wśród pracowników kancelarii. Pracownicy powinni przede wszystkim być przygotowywani na różnego rodzaju ataki socjotechniczne, a także wiedzieć, jak w bezpieczny sposób korzystać z sieci oraz urządzeń, na których przetwarzane są dane klientów.Niezależnie od przyjętych środków zabezpieczenia informacji, rozwiązaniem, które również może pomóc kancelariom ograniczyć ryzyko wynikające z ataków na systemy informatyczne, jest wykupienie specjalnego ubezpieczenia od tego rodzaju incydentów. Należy pamiętać, że część obecnie oferowanych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności dla firm lub ubezpieczenia mienia posiada wyraźne wyłączenia w zakresie szkód spowodowanych atakami hakerskimi lub działaniem wirusów komputerowych. Zakup tego rodzaju polisy powinien zostać poprzedzony dokładną analizą warunków umowy. Ubezpieczenie w tym zakresie powinno przede wszystkim umożliwiać kancelarii pokrycie kosztów związanych z odzyskiwaniem danych, koszty profesjonalnych usług związanych z usuwaniem skutków ataku, a także koszty naprawienia szkód poniesionych przez klientów kancelarii.Bezpieczeństwo danych a reforma ochrony danych osobowychZasadniczo każda kancelaria prawna przetwarza dane osobowe, a jak już wskazano, często dane te będą ponadto miały charakter danych wrażliwych. Implementowanie kompleksowej polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji w kancelarii powinno uwzględniać również tego rodzaju dane, szczególnie w kontekście nowych wymogów, jakie będą stosowane od 25 maja 2018 roku. Wynikają one z nowego unijnego rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, powszechnie znane jako RODO), które będzie nakładało na kancelarie (administratorów danych osobowych) nowe obowiązki w zakresie zabezpieczania danych osobowych.Nowa regulacja opiera się na zasadzie dostosowania przez administratorów stosowanych zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych do charakteru, zakresu, kontekstu, celów przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz do prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i jego wagi. Jak już wskazano, w przypadku działalności kancelarii ryzyko to jest niewątpliwie wysokie, podobnie jak poważne mogą być skutki naruszenia poufności lub integralności danych przetwarzanych przez kancelarię. W praktyce oznacza to, że na kancelariach będzie spoczywał niejako obowiązek zachowania szczególnej staranności przy zabezpieczaniu danych oraz stosowania w tym celu wysokich standardów technicznych i organizacyjnych.Rozporządzenie nałoży również na kancelarie nowy obowiązek zgłaszania organowi nadzorczemu (w Polsce będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych) wszelkich przypadków występowania incydentów naruszania ochrony danych osobowych, jeśli mogą one skutkować ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Przykładem takich incydentów mogą być wszelkie formy włamań do systemów informatycznych kancelarii zapewniające przestępcom dostęp do zgromadzonych danych osobowych, a także przypadki zagubienia służbowego telefonu, laptopa lub dysku przenośnego, na których dane nie były zaszyfrowane. W pewnych sytuacjach kancelaria będzie miała również obowiązek informować o incydencie także osoby, których dane zostały narażone na niebezpieczeństwo. Również z tego punktu widzenia szczególnie istotne będzie wdrożenie przez kancelarie wspomnianych już planów zarządzania kryzysowego przewidujących scenariusze, w których takie zgłoszenie będzie konieczne, a także środki zaradcze, których opis również powinien być uwzględniony w zgłoszeniu. Niezależnie od powyższego kancelarię będą także musiały prowadzić rejestr takich incydentów, zawierający opis działań naprawczych podejmowanych po wystąpieniu każdego z nich.Dotkliwą zmianą dla podmiotów przetwarzających dane osobowe, w tym kancelarie, będzie z pewnością możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych za przypadki naruszania przepisów nowego rozporządzenia. Warto pamiętać, że wyższe kary (których górna granica została określona na poziomie 20 mln euro lub 4 proc. rocznego obrotu) są przewidziane za naruszenie podstawowych zasad przetwarzania, w tym niezapewnienie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ich ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przy decydowaniu o zasadności nałożenia kary oraz jej wysokości organ nadzorczy będzie uwzględniał nie tylko charakter, wagę i czas trwania naruszenia, ale także jakie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zostały zastosowane przez administratora, czy naruszenie było umyślne, czy też wynikało z zaniedbania oraz jakie podjęto działania zmierzające do zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, których dane dotyczą.Dlatego wydaje się, że niekorzystnym dla kancelarii rozwiązaniem byłoby ignorowanie rosnących ryzyk w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz niepodejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do zabezpieczenia przetwarzanych danych przed tego rodzaju niebezpieczeństwami. W przypadku bowiem wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych w związku z atakiem hakerskim, w trakcie postępowania przed organem nadzorczym kancelaria będzie miała niewielkie szanse na uniknięcie kary, jeśli okaże się, że nie wdrożyła nawet najbardziej podstawowych środków technicznych lub organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych. Uwzględniając wrażliwy charakteru przetwarzanych przez kancelarie prawne danych, takie działanie mogłoby nawet zostać uznane za rażące niedbalstwo, co ostatecznie również przełożyłoby się na wyższą karę pieniężną. Z drugiej strony, obowiązek zabezpieczenia danych ma charakter zobowiązania starannego działania, co oznacza, że nawet w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa danych niekoniecznie będzie to równoznaczne z odpowiedzialnością kancelarii na podstawie nowych przepisów. Będzie tak w przypadku, w którym kancelaria – przy założeniu, że nie doszło do naruszenia innych przepisów – będzie w stanie wykazać, że incydent nastąpił pomimo zastosowania adekwatnych środków zabezpieczenia danych.Nowe technologie niewątpliwie ułatwiają kancelariom prawnym pracę oraz stwarzają szersze możliwości dotarcia do klienta. Z drugiej strony, ich rozwój doprowadził do wzrostu ryzyka ataków hakerskich mogących skutkować ujawnieniem lub utratą cennych danych przetwarzanych przez kancelarie. Okoliczności te, łącznie z coraz bardziej wymagającymi regulacjami prawnymi, wymuszają na kancelariach, podobnie jak i na innych uczestnikach rynku, konieczność dostosowania się poprzez wdrożenie niezbędnych środków bezpieczeństwa informacji. Chociaż może to się wydawać dodatkowym obciążeniem, ostatecznie chodzi jednak o zapewnienie klientowi najwyższej jakości usług oraz gwarancji bezpieczeństwa przekazywanych przez niego informacji, a także uchronienie kancelarii przed naruszeniem jej reputacji lub konsekwencjami prawnymi w przypadku niezabezpieczenia informacji przed atakiem.Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1062646,ochrona-danych-w-systemach-it-kancelarii-prawnych-jak-zwiekszyc-bezpieczenstwo.html
Zanim wybierzemy jaki framework dla Ciebie będzie odpowiedni, odpowiedzmy sobie na pytanie co to jest PHP framework, do czego służy i czy naprawdę go potrzebujemy.Co to jest PHP framework?Framework to powiązany zbiór narzędzi, skryptów oraz bibliotek, oparty na jednej konwencji programistycznej w celu przyspieszenia pracy, ustandaryzowania i rozwiązania podstawowych problemów za programistę.Gdyby nie PHP frameworki to przy każdym projekcie musielibyśmy się martwić o bezbłędną i zaawansowaną obsługę baz danych, zarządzanie sesją, przyjazne URLe, wysyłanie wiadomości e-mail i setki innych mniejszych lub większych zagadnień, które są uniwersalne i nie powinny zajmować naszego czasu.Dzięki skorzystaniu z gotowej bazy projektu, nie musimy się tym w ogóle przejmować. Będziemy mogli się skupić na tym co ważne, a nie na powtarzalnych czynnościach, których i tak nie zrobimy tak dobrze, jak całe community korzystającego i ciągle udoskonalające framework.Jakie są dostępne PHP Frameworki?Skoro już poznaliśmy zalety korzystania z frameworków, warto się zastanowić, który wybrać do pracy. Jeśli mamy czas i chcemy poeksperymentować to warto poznać podstawy każdego i wybrać ten, który nam najbardziej się podoba i spełnia nasze potrzeby. Zazwyczaj jednak nie mamy tyle wolnego czasu i lepiej poświęcić cały czas na lepsze poznanie jednego frameworka dokładnie.Zatem przeanalizujemy plusy i minusy najpopularniejszych PHP frameworków w poszukiwaniu tego, od którego warto rozpocząć przygodę i który będzie najlepiej się nadawał do naszych potrzeb.Obecnie najpopularniejsze PHP frameworki to:Laravel – https://laravel.comSymfony – https://symfony.com/CodeIgniter – https://codeigniter.com/Yii – http://www.yiiframework.com/Zend – https://framework.zend.com/CakePHP – https://cakephp.org/Phalcon – https://phalconphp.com/pl/Slim – https://www.slimframework.com/Omówmy pokrótce wszystkie rozwiązania:LaravelNajpopularniejszy obecnie framework PHP, mimo że powstał dopiero w 2011 roku. Wokół Laravela powstał olbrzymi ekosystem usług i rozwiązań, materiałów szkoleniowych (wystarczy wspomnieć o olbrzymim kompendium wiedzy jakim jest serwis Laracasts – gorąco polecamy wszystkim programistom PHP, nie tylko tym, którzy korzystają z Laravela).Laravel posiada własny ORM – Eloquent, własny system template’ów – Blade, mnóstwo gotowych rozwiązań out-of-the box m.in. obsługa cache, wielu systemów plików, kolejek, autoryzacji itp.SymfonyBardzo popularny framework PHP, składający się z wielu niezależnych modułów. Na bazie tych modułów działa wiele innych rozwiązań, chociażby Drupal, forum phpBB, a także Laravel.Dzięki wykorzystaniu modułów z Symfony, jesteśmy w stanie znacząco przyspieszyć swoją pracę w każdym aspekcie prac nad serwisem internetowym.Wokół Symfony również zgromadziła się bardzo duża społeczność z wieloma udanymi wdrożeniami dużych skalowalnych serwisów.CodeIgniterCodeIgniter to bardzo lekki projekt, zajmujący zaledwie 2MB, z bardzo prostą konfiguracją oraz świetną dokumentacją. Powstał w 2006 roku, lecz nie rozwijał się w takim tempie jak inne frameworki. Przez pewien czas było ryzyko, że projekt umrze, ale od 2 lat znowu prężnie się rozwija.CodeIgniter nie korzysta z wielu rozwiązań, które pojawiły się w PHP 5.6 i PHP 7, dzięki czemu jest kompatybilny nawet z wersją 5.2.4 (której oczywiście nie polecamy używać), ale jest to plus, gdy musimy korzystać z serwerów współdzielonych z bardzo starą konfiguracją, której nie można aktualizować. Oprócz tego jest bardzo szybki i pozwala na bardzo dużą swobodę w stylu programowania (co jest zarówno plusem, jak i minusem).YiiYii jest frameworkiem stawiającym na szybkość i prostotę. Podobnie do innych frameworków, pozwala na generowanie wielu obiektów/plików za nas i automatyzację podstawowych zadań jak pamięć podręczna, autoryzacja, testy, tłumaczenia itp.Jest mocno zintegrowane z jQuery, dzięki czemu pozwala na unikalną integrację front-endu i back-endu przez Ajax.Zend FrameworkZend jest bardzo rozbudowanym, aczkolwiek skomplikowanym frameworkiem. Posiada bardzo dużo udogodnień jak wbudowany drag&drop edytor czy debugowanie kodu online. Główną jego zaletą jest jednak wydajność przy dużych projektachJednakże przez mnogość konfiguracji i możliwości usprawnień wydajności, nie jest on z pewnością rozwiązaniem na początek.CakePHPCakePHP jest jednym ze starszych rozwiązań w tym zestawieniu, ale wciąż bardzo popularnym. Posiada bardzo dobrą dokumentację, jest prosty w użyciu, a także wykorzystuje dużo nowoczesnych konceptów PHP jak np. przestrzenie nazw.PhalconCiekawym rozwiązaniem jest Phalcon, który powstał w 2012 i w odróżnieniu od reszty frameworków, został napisany w C i C++, w celu osiągnięcia najwyższego poziomu wydajności (samo PHP również jest napisane w C++, chociaż PHP7 w niektórych testach jest szybsze od czystego C++). Wpływa to też na rodzaj kodu, który jest bardziej niskopoziomowy, pozbawiony abstrakcji, co zmniejsza liczbę wykorzystywanych zasobów, ale i czytelność kodu.Mimo wszystko jest to na pewno ciekawe rozwiązanie jeśli zależy nam przede wszystkim na szybkości, ale w kontekście API (gdzie wydajność jest kluczem) bardziej odpowiednim rozwiązaniem może być ostatni framework w tym zestawieniu.SlimSlim jest mikroframeworkiem, a więc frameworkiem z minimalną liczbą udogodnień, który ma na celu przede wszystkim wydajność i szybkość. Głównym zastosowaniem są API oparte na REST (w skrócie usługi sieciowe, które dokonują operacji i zwracają dane na bazie żądań opartych na protokole HTTP), gdzie nie nie potrzeba wielu rozwiązań stosowanych w rozbudowanych serwisach.Slim zawiera oczywiście takie podstawy jak obsługę routingu, pamięci podręcznej, zabezpieczenia sesji i ciasteczek. Oprócz API można w nim stworzyć także pełnoprawne serwisy internetowe, ale w porównaniu do innych frameworków wielu usprawnień będzie brakować, ze względu na jego naturę.Innymi przykładami mikroframeworków są:Lumen (oparty na Laravelu – https://lumen.laravel.com)Silex (oparty na Symfony – https://silex.symfrony.com)Flight – http://flightphp.com/Wave – https://www.waveframework.com/Limonade – https://limonade-php.github.io/Jaki PHP framework w takim razie wybrać?Żeby móc wybrać odpowiedni framework dla siebie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie co jest dla nas ważne, na czym nam zależy i czym dobry framework powinien się charakteryzowaćPraktycznie wszystkie w/w rozwiązania posiadają podobny zbiór funkcjonalności i gotowych bibliotek. Różnią się przede wszystkim wielkością społeczności, dostępnych bibliotek zewnętrznych, liczbą ofert pracy na rynku, a także szybkością rozwoju.Biorąc te wymagania pod uwagę kilku faworytów nam się wyłoni:Laravel – najpopularniejszy framework na świecie, bardzo prosty do nauki, bardzo przyjemna składnia, nowoczesny, stabilnie rozwijany, z bardzo dużą i zaangażowaną społecznością.Symfony – najpopularniejszy framework w Polsce, większość ofert pracy dla programistów PHP dotyczy nadal SymfonyCodeIgniter – bardzo prosty framework, idealnie nadający się do nauki i do prostych projektów na początku przygody z frameworkami by poznać wzorzec MVC i podstawowe konceptyPodsumowanieDowiedzieliśmy się zatem czym są frameworki PHP, jakie są popularniejsze na rynku, czym się różnią i czym powinniśmy się sugerować w wyborze. Dobór odpowiedniego frameworka jest ważny, bo może zaważyć na losie projektu, a nawet firmy, ale tak naprawdę nie ma złych rozwiązań. Większość projektów można zaimplementować w każdym frameworku. A im będziemy mieć większe doświadczenie w jednym, będziemy mieli więcej gotowych rozwiązań zrobionych, tym będziemy tworzyć projekty szybciej i będziemy mieli większą pewność odnośnie ich prawidłowego działania.Także wybór frameworka jest ważny, ale jeszcze ważniejsze jest poświęcenie czasu na jego poznanie, na szukanie dobrych wzorców i tworzenie coraz to bardziej złożonych projektów w nim.Osobiście rekomenduję Laravela, gdyż jest to najszybciej rozwijający się framework, stawiający na przyjemność programowania, rozwiązujący wiele często spotykanych zagadnień i posiadający bardzo zaangażowaną społeczność, która chętnie dzieli się swoją wiedzą i rozwiązuje problemy innych.Na koniec jeszcze raz chciałbym podkreślić – nie poświęcajcie miesięcy na szukanie idealnego frameworka na początek – wybierzcie to rozwiązanie, które podoba się Wam na pierwszy rzut oka. Zaufajcie instynktowi, a nie pożałujecie. A potem przygotujcie się na długą podróż ku zdobywaniu doświadczenia i stawaniu się ekspertem w użyciu wybranego przez Was rozwiązania. Powodzenia!Źródło: https://marketingibiznes.pl/it/php-framework-poczatek-ktory-warto-wybrac/
Innowacyjny humidor, o którym dzisiaj piszemy, to profesjonalne urządzenie do przechowywania cygar, które pozwala stworzyć idealne warunki dla kolekcji tytoniowych wyrobów. Stylowy i łatwy w obsłudze humidor będzie najlepszym przyjacielem każdego kolekcjonera cygar.   Liebherr liebherr.aged.com.pl to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji urządzeń chłodniczych, przede wszystkim domowych lodówek (chłodziarko-zamrażarek), ale także profesjonalnych szaf chłodniczych dla gastronomii oraz innych nowoczesnych urządzeń AGD. Elegancki design, nowoczesne technologie i najwyższa jakość wykonania to cechy, które wyróżniają markę Liebherr na polskim rynku. Liebherr jako jeden z pierwszych w naszym kraju wprowadził na polski rynek elektryczny humidor model ZKes 453, czyli profesjonalne urządzenie do przechowywania cygar. I właśnie o humidorze dzisiaj piszemy.Nowoczesny humidor najlepszym miejscem dla cygarAle od początku. Humidor tradycyjnie odnosił się do drewnianych skrzynek przeznaczonych do odpowiedniego przechowywania cygar. Drewniane pudełko, choć urokliwe, nie jest w XXI wieku najlepszych miejscem do tego celu. Drewno bez odpowiednich warunków otoczenia może łatwo złapać wilgoć, a tę przekazać cygarom. Jeśli zatem jesteś prawdziwym pasjonatem kolekcjonowania i palenia tego tytoniowego przysmaku, warto abyś pomyślał o kupnie profesjonalnego elektronicznego humidora.Humidor Liebherr liebherr.aged.com.pl/produkty/winiarki-i-humidor/ został wyposażony w liczne rozwiązania technologiczne, które dają mu ogromną przewagę nad innymi urządzeniami przeznaczonymi do przechowywania cygar oferowanymi na polskim rynku. Liebherr zawsze jest krok do przodu przed konkurencją dzięki technologicznej innowacyjności, która pozwala każdemu na posiadanie profesjonalnych urządzeń chłodniczych w  swoim domu lub lokalu komercyjnym. Ten humidor to prawdziwe urządzenie dla koneserów, które sprawia, że kolekcja cygar jest w pełni bezpieczna.Osiągaj idealny mikroklimat dla swojej kolekcji cygarPrzechowywanie cygar w humidorze Liebherr umożliwia zachowanie ich jakości i aromatu. Urządzenie zostało wyposażone w regulację temperatury i poziomu wilgotności powietrza w środku urządzenia. Zamontowany filtr FreshAir dba o to, aby przechowywanie cygar odbywało się w wolnym od zanieczyszczeń powietrzu. Warto także zwrócić uwagę na obecny w urządzeniu elektroniczny system kontroli z dotykowym panelem Touch, który zapewnia precyzyjne utrzymanie wybranych parametrów. Wnętrze humidora Liebherr zostało wyposażone w dwie półki oraz dwie kasetki do prezentacji, wykonane z cedru hiszpańskiego, a eleganckie oświetlenie LED podkreśla atrakcyjny design urządzenia.Humidor Liebherr to urządzenie przeznaczone nie tylko dla prywatnych kolekcjonerów wybornych cygar, ale także dla osób prowadzących eleganckie lokale w typie brytyjskich klubów dżentelmenów czy luksusowe bary w lokalach. Humidor Liebherr nie tylko łączy w sobie ekskluzywny design i zaawansowane technologie, ale także pozwala odpowiednio wyeksponować kolekcję dzięki przeszklonym drzwiom.
 Jedną z najskuteczniejszych form reklamy i sposobów na pozycjonowanie firmy są artykuły sponsorowane. Wysokiej jakości, unikalna i zachęcająca do czytania treść jest kluczem do zaangażowania potencjalnego klienta oraz  zmotywowanie go do zakupu produktu lub usługi. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób tworzy się artykuł sponsorowany i dlaczego jest tak ważny dla Twojej firmy, przeczytaj do końca nasz artykuł.Dlaczego warto zainwestować w artykuł sponsorowany?Artykuły sponsorowane to szereg zalet. Wystarczy przytoczyć kilka z nich, by utwierdzić się w przekonaniu, że warto w nie inwestować, zwłaszcza jeśli masz firmę i chcesz promować swoje usługi lub produkty. Jednym z najważniejszych plusów jest niewątpliwie przyczynienie się do wzrostu sprzedaży. Wynika to z faktu, że dobrze napisane artykuły SEO, zawierające sprawnie dopasowany zestaw słów kluczowych, będą nienachalnie zachęcały do zakupu produktu. W jaki sposób? Przez potęgowanie w czytelniku potrzeby jego posiadania.Nie można im odmówić również tego, że budują pozytywny wizerunek marki w sieci. Czytelnik, który w Internecie poszukuje odpowiedzi na konkretne pytanie, liczy na znalezienie merytorycznych i wartościowych informacji. Jeśli odnajdzie je w twoim artykule sponsorowanym, możesz mieć pewność, że z chęcią zajrzy na Twoją stronę i z chęcią skorzysta z Twoich usług, wiedząc że są rzetelne.Kolejną zaletą tego typu treści jest niewątpliwie fakt, że nawiązują one do aktualnej tematyki. To właśnie newsy ze świata branżowego najbardziej interesują internautów, dlatego dobry artykuł sponsorowany najczęściej powinien być utrzymany w tematyce bieżącej, którą chętnie się czyta.Plusów artykułów SEO jest znacznie więcej. To nowe źródło ruchu na stronie, doskonały sposób promocji firmy, możliwość przedstawienia zalet produktów, a także skuteczna forma pozycjonowania (dzięki zawarciu w nich linków do strony oraz słów kluczowych).Czym jest język korzyści?Ogromnie ważną umiejętnością jest pisanie artykułów sponsorowanych językiem korzyści. Co to oznacza? Chodzi o umiejętne zwrócenie uwagi czytelnika, zainteresowanie go, wzbudzenie w nim chęci posiadania danego produktu oraz zachęcenie do działania. Ten proces działania przedstawia model AIDA, który określa kolejne reakcje potencjalnego klienta. Niewątpliwie osobami, które najlepiej się na tym znają są copywriterzy, dla których tworzenie tego typu treści jest codziennością.Artykuł sponsorowany – przykładyZastanawiasz się, jak powinien wyglądać artykuł sponsorowany? Jak powinien być zbudowany i co powinien zawierać? Jeśli zależy ci na tekstach, które faktycznie przynoszą korzyści, poszukaj w Internecie firm zajmujących się pisaniem tekstów na zlecenie, czy też copywritingiem SEO. Artykuł sponsorowany przykład znajdziesz tutaj: https://www.pozycjonusz.pl/artykuly-sponsorowane/.
previous arrow
next arrow
Slider
KANAŁY SPRZEDAŻY W INTERNECIE

KANAŁY SPRZEDAŻY W INTERNECIE

Biznes
Rozpoczynając swój e-biznes wiele osób tuż obok formalnych decyzji, czy też związanych z wizerunkiem firmy staje przed poważnym dylematem – jak sprzedawać w internecie, jakich kanałów sprzedaży użyć aby było to na tyle efektowne aby przynosiło firmie odpowiednie dochody. Niestety nie ma uniwersalnej metody i kanałów które są najskuteczniejsze, tak naprawdę powinniśmy przetestować jak największą ilość aby porównać wyniki sprzedaży do poświęconego czasu i środków na dany kanał sprzedaży. Niestety jesteśmy zmuszeni na nieustanne monitorowanie tego stanu, ponieważ tak jak świat się zmienia, tak i trendy panujące w internecie się zmienią, i to co było rentowne i przynosiło solidne zyski w ciągu 2 miesięcy może zacząć przynosić tylko straty. Najlepsze kanały sprzedaży w internecie Poniżej przedstawię kilka przykładowych kanałów sprzedaży, które są jak najbardziej stale, jednak ich efektywność w dużej…
Czytaj więcej
Ochrona danych w systemach IT kancelarii prawnych. Jak zwiększyć bezpieczeństwo?

Ochrona danych w systemach IT kancelarii prawnych. Jak zwiększyć bezpieczeństwo?

IT
W kontekście przetwarzania danych przez kancelarie w systemach informatycznych warto wskazać kilka przykładów dobrych praktyk, których wdrożenie w kancelariach może zwiększyć bezpieczeństwo informacji. Rosnące zagrożenie atakami cybernetycznymi na kancelarie prawne, powiązane z przetwarzaniem przez nie dużej ilości informacji poufnych z wykorzystaniem systemów informatycznych, rodzi konieczność stosowania przez kancelarie środków służących zapobieganiu naruszeniu integralności, poufności oraz autentyczności takich informacji. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami dwóch poważnych w skutkach ataków cybernetycznych. W maju szkodliwe oprogramowanie o nazwie Wannacry zostało wykorzystane do przeprowadzenia zmasowanego ataku na ponad 200 tysięcy komputerów w ponad 150 krajach w celu wyłudzenia pieniędzy za odzyskanie zaszyfrowanych danych (tzw. atak ransomware). Kilka tygodni później wirus NotPetya rozprzestrzenił się w ponad 60 krajach, doprowadziwszy w efekcie do utraty części danych przez wiele organizacji (tzw. wiper). Ataki tego typu były już…
Czytaj więcej
PHP Framework na początek. Który warto wybrać?

PHP Framework na początek. Który warto wybrać?

Porady
Zanim wybierzemy jaki framework dla Ciebie będzie odpowiedni, odpowiedzmy sobie na pytanie co to jest PHP framework, do czego służy i czy naprawdę go potrzebujemy. Co to jest PHP framework? Framework to powiązany zbiór narzędzi, skryptów oraz bibliotek, oparty na jednej konwencji programistycznej w celu przyspieszenia pracy, ustandaryzowania i rozwiązania podstawowych problemów za programistę. Gdyby nie PHP frameworki to przy każdym projekcie musielibyśmy się martwić o bezbłędną i zaawansowaną obsługę baz danych, zarządzanie sesją, przyjazne URLe, wysyłanie wiadomości e-mail i setki innych mniejszych lub większych zagadnień, które są uniwersalne i nie powinny zajmować naszego czasu. Dzięki skorzystaniu z gotowej bazy projektu, nie musimy się tym w ogóle przejmować. Będziemy mogli się skupić na tym co ważne, a nie na powtarzalnych czynnościach, których i tak nie zrobimy tak dobrze, jak całe…
Czytaj więcej
Humidor XXI wieku – sprzęt dla koneserów cygar

Humidor XXI wieku – sprzęt dla koneserów cygar

Części i Akcesoria
Innowacyjny humidor, o którym dzisiaj piszemy, to profesjonalne urządzenie do przechowywania cygar, które pozwala stworzyć idealne warunki dla kolekcji tytoniowych wyrobów. Stylowy i łatwy w obsłudze humidor będzie najlepszym przyjacielem każdego kolekcjonera cygar.    Liebherr liebherr.aged.com.pl to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji urządzeń chłodniczych, przede wszystkim domowych lodówek (chłodziarko-zamrażarek), ale także profesjonalnych szaf chłodniczych dla gastronomii oraz innych nowoczesnych urządzeń AGD. Elegancki design, nowoczesne technologie i najwyższa jakość wykonania to cechy, które wyróżniają markę Liebherr na polskim rynku. Liebherr jako jeden z pierwszych w naszym kraju wprowadził na polski rynek elektryczny humidor model ZKes 453, czyli profesjonalne urządzenie do przechowywania cygar. I właśnie o humidorze dzisiaj piszemy. Nowoczesny humidor najlepszym miejscem dla cygar Ale od początku. Humidor tradycyjnie odnosił się do drewnianych skrzynek przeznaczonych do odpowiedniego przechowywania cygar.…
Czytaj więcej
Artykuły sponsorowane wypromują Twoją firmę

Artykuły sponsorowane wypromują Twoją firmę

Marketing
  Jedną z najskuteczniejszych form reklamy i sposobów na pozycjonowanie firmy są artykuły sponsorowane. Wysokiej jakości, unikalna i zachęcająca do czytania treść jest kluczem do zaangażowania potencjalnego klienta oraz  zmotywowanie go do zakupu produktu lub usługi. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób tworzy się artykuł sponsorowany i dlaczego jest tak ważny dla Twojej firmy, przeczytaj do końca nasz artykuł. Dlaczego warto zainwestować w artykuł sponsorowany? Artykuły sponsorowane to szereg zalet. Wystarczy przytoczyć kilka z nich, by utwierdzić się w przekonaniu, że warto w nie inwestować, zwłaszcza jeśli masz firmę i chcesz promować swoje usługi lub produkty. Jednym z najważniejszych plusów jest niewątpliwie przyczynienie się do wzrostu sprzedaży. Wynika to z faktu, że dobrze napisane artykuły SEO, zawierające sprawnie dopasowany zestaw słów kluczowych, będą nienachalnie zachęcały do zakupu produktu. W…
Czytaj więcej