Ochrona danych w systemach IT kancelarii prawnych. Jak zwiększyć bezpieczeństwo?

Ochrona danych w systemach IT kancelarii prawnych. Jak zwiększyć bezpieczeństwo?

IT
W kontekście przetwarzania danych przez kancelarie w systemach informatycznych warto wskazać kilka przykładów dobrych praktyk, których wdrożenie w kancelariach może zwiększyć bezpieczeństwo informacji. Rosnące zagrożenie atakami cybernetycznymi na kancelarie prawne, powiązane z przetwarzaniem przez nie dużej ilości informacji poufnych z wykorzystaniem systemów informatycznych, rodzi konieczność stosowania przez kancelarie środków służących zapobieganiu naruszeniu integralności, poufności oraz autentyczności takich informacji. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami dwóch poważnych w skutkach ataków cybernetycznych. W maju szkodliwe oprogramowanie o nazwie Wannacry zostało wykorzystane do przeprowadzenia zmasowanego ataku na ponad 200 tysięcy komputerów w ponad 150 krajach w celu wyłudzenia pieniędzy za odzyskanie zaszyfrowanych danych (tzw. atak ransomware). Kilka tygodni później wirus NotPetya rozprzestrzenił się w ponad 60 krajach, doprowadziwszy w efekcie do utraty części danych przez wiele organizacji (tzw. wiper). Ataki tego typu były już…
Czytaj więcej